statekmarzeń

14 tekstów – auto­rem jest sta­tek­marzeń.

czerp ra­dość z życia.w końcu po to ono jest.lecz proszę.. po­zos­taw coś dla mnie.


~Dla Ciebie. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 6 listopada 2010, 22:10

Jut­ro obudzę się z chęcią życia..Za­pytasz dlacze­go? Mo­je życie roz­poczęło się z chwilą, gdy mogę po­wie­dzieć o nas 'my'. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 23 października 2010, 22:46

Prag­niesz,żeby wrócił lecz on ciągle twier­dzi,że wie co dla Ciebie lepsze..
Jest w og­romnym błędzie. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 18 października 2010, 20:48

Przeszłość ści­ga i nie da­je spo­koju przez długi czas. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 9 lipca 2010, 00:28

Im dłużej jes­teśmy z kimś, tym bar­dziej boimi się, co będzie gdy te­go ko­goś zabraknie. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 27 czerwca 2010, 09:57

Nie pozwól wzróżkom,ho­ros­ko­pom kiero­wać swoim życiem.Nie czyń tak by prze­powied­nia się spełniła lecz tak, jak chcesz. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 26 czerwca 2010, 20:19

Są ludzie,którzy ofiaro­wali­by Ci kil­ka kro­pel wo­dy, a i w nich by Cię z chęcią utopili. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 25 czerwca 2010, 22:24

Cha­nieb­na przeszłość często jest tok­syną w naszym dal­szym życiu. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 23 czerwca 2010, 12:53

Co czy­ni człowieka szczęśli­wym? - tęskno­ta!
Przeżywając ją, uświada­miamy so­bie,jak moc­no ko­goś kochamy. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 czerwca 2010, 23:26

Marze­nia - dzięki nim na­wet bez­domny jest bogaty. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 17 czerwca 2010, 23:34
statekmarzeń

'Opowieść kochanki Oczywiście, byłam świadoma,że jest żonaty.Wiedziałam,że okłamuje żonę, i w głębi serca czułam,że okłamuje także i mnie. Ale kochałam go. Przynajmniej tak mi się wydawało.'

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność